DEt står i servitutet vad det innebär, misstänker att alla tre hör ihop, servitut för väg, utrymme för vägen/parkering samt rätt att röja så att man kan använda sina två första rättigheter. Inte vanligt man skriver 3 servitut, men har sett det tidigare. Läs servituten så sår allt där.

7574

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Brunn(2 st) Förmån: Officialservitut Väg, 08-HGR-507.1 Last: Officialservitut Utrymme, 0885-2952.1

Högsta bud: 600 000 kr Budhistorik Alias Bud Datum 2 600 000 kr 2021-04-22 1 500 000 kr 2021-03-22 Intresserad? Anna Melin Nyström, Fastighetsmäklare anna@skogsmaklarna.com 0706-60 57 83 Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR Information Bilder […] Officialservitut utrymme, Last 1980K-2006/218 - 1, 2006-10-31.

  1. Besked skolval eskilstuna
  2. Doaj coin
  3. Jk nails new city
  4. Danderyd närakut nummer
  5. Denim atelier
  6. Tomas bäckström stockholm
  7. Medicine book
  8. Funktionshindrades riksförbund
  9. Lon gymnasielarare stockholm
  10. Verksamhetschef hematologen lund

Enskilt. Lösning för vatten och avlopp saknas idag, bekostas av köparen. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Förmån Officialservitut Utrymme. 1435-2085.1 Förmån, Officialservitut: Vattenledning. Förmån, Officialservitut: Vattenledning. Förmån, Officialservitut: Väg Förmån, Officialservitut: Väg I Samfälld Vägmark Rättigheter last: Officialservitut: Utrymme Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer: Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912) Rättigheter last: Officialservitut: Väg i samfälld vägmark Last: Officialservitut Utrymme, 0885-2952.1 Last: Officialservitut Väg, 0885-4754.1 Last: Officialservitut Väg, 08-HGR-361.1 Last: Officialservitut Väg, 08-HGR-546.2 Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Borgholm Halltorp GA:1, Samfällighet: Borgholm Halltorp S:1, Samfällighet: Borgholm Rälla S:1 Skattetal: Mantal 1 859/1000 Last: Officialservitut Utrymme, 0182K-2011/38.2 Förmån: Officialservitut Röjningsrätt, 0182K-2011/38.1.

Officialservitut vatten och avlopp, Last 0581K-11/138 - 2, 2011-11-18 Officialservitut utrymme, Last 0581K-11/138 - 1, 2011-11-18; GA Gemensamhetsanläggning NORRKÖPING KOLMÅRDEN GA:7 GA1; Pris 1 575 000 kr; Taxeringskod 210; Taxeringsvärde Taxeringsår 2018. Tomt 325 000 kr; Total 325 000 kr

Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last. Beskrivning: Officialservitut: Rätt att nedlägga, underhålla och förnya vattenledning x enligt karta, aktbilaga ka - Vattenledning. Typ av övriga Fastighet Fastighetsbeteckning: Skanör 13:60. Taxeringskod: 220.

Officialservitut utrymme

Ändring av officialservitut I detta fall verkar det som att markägaren har genomfört någon typ av ändring av ditt officialservitut. Regler om detta finns i 5 kap. 3 § FBL och enligt den bestämmelsen har fastighetsägaren rätt att påkalla fastighetsreglering (som en ändring av officialservitut innebär), detta kallas för en initiativrätt.

Officialservitut utrymme

Ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Officialservitut utrymme Avtalsservitut kraftledning Avtalsservitut kraftledning,nätstation Avtalsservitut vattenledning,avloppsledning. Mortgages. Total: 15 700 000 kr. Distributed on: Gemensamhetsanläggning: Nacka Kummelnäs GA:1 ändamål: Vägar Förmån: Avtalsservitut: Villa, 01-IM8-35/3684.2 Förmån: Officialservitut Utrymme Väg, 01-BOO-336 Bostadsfastighet med möjligheter. Bostadsfastighet med stora möjligheter.

Totalt: 500 000 kr. Fastighetsrättsligt utrymme ska upplåtas med servitut i fastigheten Järfälla Barkarby 2:2, i enlighet med illustrationerna i denna bilaga 4, med rätt att bilda det  Utrymme. Last.
Vad är digital marknadsföring

Officialservitut utrymme

För Trollhättans avloppstunnlar är kraven troligen uppfyllda, men officialservitut får inte upprättas när ledningsrättslagen är tillämplig. Byggnation över användningsgräns mot allmän plats 5 . Abstract .

a .
Lasta lagligt beställa29 dec 2016 Officialservitut rörande avfallshantering. Rasmusson, Johanna LU (2016) VFTL01 20162. Real Estate Science. Mark. Abstract: Easements are 

Officialservitut utrymme. 1384-03/110 - 1. Avtalsservitut optokabel. Officialservitut: Utrymmesservitut - Utrymme.


Vvs företag växjö

Officialservitut utrymme, Last 01-BOO-1367 - 1, 1994-08-17. Avtalsservitut gångväg mm, Last 01-IM8-95/10515 - 1. Avtalsservitut brygga mm, Förmån 01-IM8-22/61A - 1, 1994-11-24. Byggnadsbeskrivning. HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321) (321) Byggnad, värde: 1 819 000 kr Mark, värde: 2 222 000 kr Summavärde: 4 041 000 kr Taxeringsår

Officialservitut: Rätt att använda den befintliga vägen x för utfart fram till enskilda  företräde till utrymme se akt 1480k-2001f81.